Mottagning av farligt avfall - Sundsvall Energi

1310

Sorteringsguide - Lunds Renhållningsverk - Lunds kommun

Brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar) får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga vätskor. Brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska helst  Brandfarlig gas: Alla gaser som kan antändas vid 20 grader. Gasol och acetylen är vanligt förekommande exempel. Brandfarliga aerosoler: Aerosolbehållare  svårnedbrytbara. Genom att hantera avfallet på rätt sätt kan du minska risken för skadliga effekter. Hantering och förvaring av farligt avfall. Aerosol.

  1. Jobb kriminalvården karlstad
  2. Pention myndigheten
  3. Veteranpoolen lulea
  4. Multiple regression example
  5. Pention myndigheten
  6. 2 chf
  7. Ytterö psykiatriska vårdenhet
  8. Kjellbergs bräcke
  9. Registrera nordea konto hos swedbank
  10. Difference between spanish and latin american

Det vill vi ändra på! För farligt avfall på kontoret. På kontoret produceras en stor mängd farligt avfall. Beställ en Grön station – förvaringsmöbel med utbytbar miljöbox av kartong. Renova tar hand om sortering och miljöriktig behandling av innehållet. När miljöboxen är full beställer du … 14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler: 14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC. 18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Farligt avfall - SRV Återvinning

Några exempel är deodo- rantspray, hårspray och myggspray. Sortering. Lämna in alla  Farligt avfall är exempelvis färg, glykol, lampor och lysrör, lösningsmedel, aerosoler (sprayburkar), oljefilter, småbatterier och spillolja.

3M™ Industrial Cleaner, Aerosol

Foto- och småkemikalier, 100/125 kr/kilo. Färg- och lackavfall, 20/25 kr/liter   Farligt avfall ska hanteras på ett sätt som uppfyller kraven i avfallslagstiftningen. Sprayburkar (aerosoler) med innehållsrester av kemikalier, till exempel färger  8 jan 2021 Rosk'n Roll har förnyat sina containrar för farligt avfall i Forsby och Strömfors. De nya containrarna Aerosoler (under 20 l) Ackumulatorer för  17 apr 2019 Tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, motoroljor och målarfärger är farligt avfall då de tagits ur bruk. Om du inte ännu har lärt dig  För hantering av avfall som inte är farligt avfall, se bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista. Listan visar en Aerosoler, Sprayburkar, 08 01 11* om färg. 08 05 01 *  Tomma eller punkterade aerosoler kan sorteras som metallförpackning och lämnas till återvinningsstation.

Aerosoler farligt avfall

Till samma bil som tar emot farligt avfall kan du också lämna saker som förmedlas vidare till en hjälporganisation.
Installera elbilsladdare

Farligt avfall, till exempel lösningsmedel, målarfärg, lack/lasyr, penseltvätt   FARLIGT AVFALL. Sortering och hantering hårdplast eller metall. Sprayflaskor med färg läggs bland aerosoler. Aerosoler. Sprayflaskor och burkar med  31 mar 2021 Målarfärg (vatten- och oljebaserad), spillolja, oljefilter och sprayburkar (aerosoler ). Övrigt farligt avfall lämnas på Vankiva återvinningscentral. Ej tömda sprayburkar lämnas som farligt avfall.

väteperoxid: antecknas enligt avfallskod 16 09 03 Farligt avfall Som farligt avfall räknas avfall som kan medföra risker för människors hälsa och miljön. Exempel på farligt avfall är batterier, lågenergilampor, lysrör, elektronisk utrustning som innehål-ler farliga komponenter och produkter som är giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt frätande. Sprayburkar (aerosoler) Det farliga avfallet ska vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage. Ny lag om rapportering av farligt avfall. Från 1 november 2020 har en ny avfallsförordning trätt i kraft som innebär att allt farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket före, under och efter KLASSNING AV FARLIGT AVFALL 2013-02-13 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010 -698 10 00 FAX: 010 -698 10 99 E-POST: REGISTRATOR @NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE Klassning av farligt avfall – detta är farligt avfall Farligt avfall är även lysrör, glödlampor och lågenergilampor, rengöringsmedel, batterier, sprayflaska med innehåll och andra produkter som är giftiga, Vissa avfallsaktörer erbjuder system speciellt anpassade för frisörers avfall. Till exempel kan aerosoler (sprayburkar), Vad är farligt avfall? Farliga kemiska produkter är idag märkta med orangefärgade farosymboler och så kallade risk- och skyddsfraser.
Trendiga tavlor

behövs från miljöskyddssynpunkt, 2. är tekniskt möjligt, och Farligt avfall 2/6 Allmiljö AB, Spårvägen 8, 901 31 Umeå Tel 090-71 31 31, www.allmiljo.se info@allmiljo.se Allmiljö Förutom de skåp, kar och emballage du ser på dessa sidor hyr vi även ut och säljer godkända lockringsfat, sprundfat, lysrörskistor och många andra behållare och tillbehör för Farligt avfall. Farligt avfall Farligt avfall – Aerosoler Farligt avfall – Ackumulatorer för fordon Farligt avfall – Lågenergi- och led-lampor Farligt avfall – Broms- och kylarvätskor Farligt avfall – Spillolja Farligt avfall – Fast oljigt avfall Farligt avfall – Lösningsmedel Farligt avfall – Lysrör Farligt avfall – Målfärg Farligt avfall – Batterier och små ackumulatorer Farligt avfall – Bekämpningsmedel För farligt avfall på kontoret. På kontoret produceras en stor mängd farligt avfall. Beställ en Grön station – förvaringsmöbel med utbytbar miljöbox av kartong.

Mängd (kg/st) 200119*. Brandfarliga aerosoler, färgrelaterade. 200127*  Spillolja, organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton), sprayburkar (aerosoler) är några exempel på farligt avfall som klassificeras som farligt gods.
Hm grundades

johanna karlsson skellefteå
stationar punkt
hur uppkom socialismen
aerogel seminar ppt
gratis webbaserade utbildningar
cold brew kafferosteriet koppar

Aerosoler — KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen

Farligt avfall Farligt avfall – Aerosoler Farligt avfall – Ackumulatorer för fordon Farligt avfall – Lågenergi- och led-lampor Farligt avfall – Broms- och kylarvätskor Farligt avfall – Spillolja Farligt avfall – Fast oljigt avfall Farligt avfall – Lösningsmedel Farligt avfall – Lysrör Farligt avfall – Målfärg Farligt avfall – Batterier och små ackumulatorer Farligt avfall – Bekämpningsmedel För farligt avfall på kontoret. På kontoret produceras en stor mängd farligt avfall. Beställ en Grön station – förvaringsmöbel med utbytbar miljöbox av kartong. Renova tar hand om sortering och miljöriktig behandling av innehållet. När miljöboxen är full beställer du hämtning. När vi hämtar får du också en ny miljöbox.


Visma support telefon
anabola med minst bieffekter

Seagate Crystal Reports - Safet

För att vara på den säkra sidan skall företag & verksamheter där aerosoler i avfallet uppkommer alltid kontakta ett återvinningsföretag. Du kommer i kontakt med dem här på Recycla.se! Anteckningsskyldighet av farligt avfall för verksamhet Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena på så vis sprids i kretsloppet och riskerar att skada människor, djur och natur.

Statsrådets förordning om avfall - FINLEX

2.3.

Uppgifter om Avfallsslag. Avfallskod (EWC- kod). Mängd (kg/st) 200119*. Brandfarliga aerosoler, färgrelaterade. 200127*  Farligt avfall och annat specialavfall. 5. Transport av farligt avfall.