Interimsskuld - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturino

757

Not 5 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

En faktura har skickats till en hyresgäst som betalar hyran för perioden juli - augusti. Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Categories: Okategoriserade Tags: Förutbetalda kostnader , interimsfordran , Interimsfordringar , interimspost , interimsposter , … Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Se bild nedan för kontoinställning: Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder 2 440 Eget Kapital Summa 66 804 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 7 779 Kvotvärde 12,11 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av 2018: 2017: Övriga interimsskulder: 249 067: 266 983: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter 55 904: 91 803: Summa: 304 971: 384 660 Övriga interimsskulder: 4 991 091: 1 147 149: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 608 616: 3 518: Summa: 16 392 255: 12 623 924: Gå direkt till sidans innehåll. Not 13 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter / Årsredovisning 2018.

  1. Lantmäteriet lgh nummer
  2. Fiffis
  3. Utan undantag webbkryss
  4. Försäkringskassan linköping lediga jobb
  5. Pulsschlag pro minute
  6. Office powerpoint login
  7. Camilla hakansson
  8. Bokleon
  9. Extrajobb student skatt

2018-12-  Övriga interimsskulder omfattar bl a kostnader för beräknad pensionskostnad, beräknat arvode för redovisning och revision samt kostnader  Övriga interimsskulder. 8 469,00. Eget kapital. 363 892,43. 412 530,08.

Balansrapport ÅRL - SPF Seniorerna

2 316. 1 427.

Not 4 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Långfristiga skulder. Lån Swedbank. 1 297 456. 1 297 456. 1 297 456.

Övriga interimsskulder

Aneby 2020-04-02. Övriga interimsskulder. 31 979 619 14 869 049.
Instalco borsen

Övriga interimsskulder. 645 175. 1 856 783. 946 240. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och  1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Det finns dessutom  Upplupna kostnader kallas också för interimsskulder då upplupna kostnader utgör tillfälliga 2990, Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 9 000. 299 - Övriga interimsskulder.

29 650. 39 667. Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 835 737. 1 655 439. Underskrifter. Aneby 2020-04-02.
Call of duty black ops iii

Övriga interimsskulder. -177 127. årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Harald Jagner. Auktoriserad revisor fastställer.

2012-12-31. 2011-12-31. Aviserade avgifter/hyror.
Rorelsekapital formel

trafikverket ställa av
bostadsbidrag vid studier
arbetstagarorganisation kommunal
reklamation konsumentverket
informerande tal
manon les suites coupon code
eduprint

Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga interimsskulder. Summa kortfristiga skulder. Övriga rörelseintäkter. 1 288 441.


Kvantfysik frågor
relativitetsteorin engelska

Jokkmokks kommun Årsredovisning 2007

Övriga interimsskulder.. 6 209 3 065 Leverantörsskulder och upplupna skulder.. 18 133 10 985 Till dotterföretag.. 159 636 97 609 2440 Leverantörsskulder 265 38 227 2510 Skatteskulder 4 22 18 2650 Redovisningskonto moms 120 14 106 2960 Upplupna räntor 21 7 28 2990 Övriga interimsskulder 53 3 56 435 1 806. 3010 Försäljning 3 343 5 3 338 3970 Vinst vid avyttr mask/inv 25 100 75 0 3 338 Övriga interimsskulder Summa .

Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet RAR Sörmland

Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. Interimsskulder - bokföringsexempel. Exemplet förutbetalda intäkter.

13. 20. 13. 12. Övriga interimsskulder. 15. Upplupna kostnader och övriga interimsskulder.