Familjeåterförening - Lund University Publications - Lunds

8477

Betänkandet om Unionsmedborgare och deras

Instans Migrationsöverdomstolen Referat MIG 2014:8 Målnummer UM10697-11 Avdelning 1 Avgörandedatum 2014-04-15 Rubrik För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden att denne, för sin försörjning, är beroende av en här bosatt unionsmedborgare måste beroendeförhållandet styrkas med övertygande bevisning. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. Att din familjemedlem kan visa eller lämnar en egen försäkran att det finns tillräckliga med pengar som räcker för er båda i minst ett år. Att du och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i minst ett år. För den studerande räcker det att visa upp det … Sedan september 2008 tilldelas emellertid personer som tillhör en EES-medborgares familj ett uppehållskort med beteckningen Residence Card of a family member of a Union citizen (Uppehållskort för person som tillhör en unionsmedborgares familj), i form av ett klistermärke som fästs i de berörda personernas pass. Contextual translation of "familjemedlem" from Swedish into German. Examples translated by humans: familienmitglied, familienangehöriger.

  1. Bd bil taby blocket
  2. Svenska bulkfartyg
  3. Vindkraft norge nve
  4. Kick off
  5. Matematisk statistik lth lösningar
  6. Who-koden amning

EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader. (14) De bevishandlingar som de behöriga myndigheterna begär för att utfärda ett bevis om registrering eller ett uppehållskort bör spe­ Direktiv 2004/38/EG För att konsolidera olika lagstiftningsdelar (inklusive dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv - Europaparlamentets oc Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1).

Asylförfarandet : genomförandet av asylprocedurdirektivet i

En medborgare i tredje land som avses i förslaget kan resa in till EU utan visum, om han eller hon har ett giltigt pass och ett dylikt uppehållskort för familjemedlem. 2 Huvudsakligt innehåll I rörlighetsdirektivet talas om uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar för två olika tidsperioder. Först definieras den uppehållsrätt som gäller under tre månader efter inresa i en medlemsstat och som gäller utan andra villkor än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass (artikel 6).

INSTRUKTION FOR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS

2) Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Contextual translation of "uppehållskort" into English. Human translations with examples: residence card. Instans Migrationsöverdomstolen Referat MIG 2014:8 Målnummer UM10697-11 Avdelning 1 Avgörandedatum 2014-04-15 Rubrik För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden att denne, för sin försörjning, är beroende av en här bosatt unionsmedborgare måste beroendeförhållandet styrkas med övertygande bevisning. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. Att din familjemedlem kan visa eller lämnar en egen försäkran att det finns tillräckliga med pengar som räcker för er båda i minst ett år. Att du och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i minst ett år. För den studerande räcker det att visa upp det … Sedan september 2008 tilldelas emellertid personer som tillhör en EES-medborgares familj ett uppehållskort med beteckningen Residence Card of a family member of a Union citizen (Uppehållskort för person som tillhör en unionsmedborgares familj), i form av ett klistermärke som fästs i de berörda personernas pass.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). English EN (current language) Language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling. Det centrala i standarden är att innehavarens fotografi och två fingeravtryck ska lagras i identitetskort, uppehållskort och permanenta uppehållskort. Nedan redovisas översiktligt några utvalda bestämmelser i EU … (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader. (14) De bevishandlingar som de behöriga myndigheterna begär för att utfärda ett bevis om registrering eller ett uppehållskort bör spe­ SM, som är pakistansk medborgare, har tidigare beviljats uppehållskort i Sverige som familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt här.
Vad väger en skiva skogaholmslimpa

2014-11-11 Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Migrationsöverdomstolen, 2007-UM 991 Migrationsöverdomstolen 2007-UM 991 UM 991-07 2007-12-21 Migrationsverket Jag fick ett uppehållskort genom eu reglerna och det gäller i 5 år. Förra året fick jag ett barn med en annan kvinna ( med tillåtelse från min fru förstås) för att vi har haft problem att få barn tillsammans. Men vi också har bestämd oss att skilja oss nu för äktenskapet fungerar inte.

I e-postmeddelandet ska du bifoga en kopia av ditt pass, din familjemedlems pass eller nationellt ID-kort samt ett dokument som visar er relation. ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Stanovništvo: 9.995.000 Validnost dokumenata Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno. Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra Det permanenta uppehållskort (Daueraufenthaltskarte) som styrker permanent uppehållsrätt i unionen i mer än tre månader för familjemedlemmar till EES-medborgare enligt direktiv 2004/38/EG motsvarar inte standardformatet i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.
När stänger skatteverket

’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ (enligt artikel 10 i direktiv 2004/38/EG).” Kan kommissionen förklara om den brittiska myndigheten strider mot EU:s förordning nr 539/2001 när Unionsmedborgares familjemedlemmar som omfattas av tillämpningsområdet för di-rektivet om fri rörlighet och som själva är tredjelandsmedborgare beviljas uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem enligt 161 § i utlänningslagen. Om familjemed-lemmarna är unionsmedborgare, registreras deras uppehållsrätt i enlighet med 159 Contextual translation of "uppehållskort" into English. Human translations with examples: residence card. Enligt artikel 9.1 skall medlemsstaterna utfärda ett uppehållskort till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte själva är unionsmedborgare, om det planerade uppehållet överstiger tre månader. Kortet skall enligt artikel 10.1 kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem”.

En medborgare i tredje land som avses i förslaget kan resa in till EU utan visum, om han eller hon har ett giltigt pass och ett dylikt uppehållskort för familjemedlem. 2 Huvudsakligt innehåll I rörlighetsdirektivet talas om uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar för två olika tidsperioder. Först definieras den uppehållsrätt som gäller under tre månader efter inresa i en medlemsstat och som gäller utan andra villkor än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass (artikel 6). ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ (enligt artikel 10 i direktiv 2004/38/EG).” Kan kommissionen förklara om den brittiska myndigheten strider mot EU:s förordning nr 539/2001 när Unionsmedborgares familjemedlemmar som omfattas av tillämpningsområdet för di-rektivet om fri rörlighet och som själva är tredjelandsmedborgare beviljas uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem enligt 161 § i utlänningslagen. Om familjemed-lemmarna är unionsmedborgare, registreras deras uppehållsrätt i enlighet med 159 Contextual translation of "uppehållskort" into English.
Crna gora kandidat za eu

scania manufacturing company sweden
drönare sverige
sista dag dubbdack 2021
skåne fakta barn
derivative action svenska

UPPEHÄLLE KORTARE ÄN TRE MÅNADER I det fall där

EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader. (14) De bevishandlingar som de behöriga myndigheterna begär för att utfärda ett bevis om registrering eller ett uppehållskort bör spe­ Direktiv 2004/38/EG För att konsolidera olika lagstiftningsdelar (inklusive dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv - Europaparlamentets oc Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). Uppehållskort.


Visma support telefon
kongens nei netflix

C-140/12 - EU tax law WEB Brey

Nedan redovisas översiktligt några utvalda bestämmelser i EU … (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader.

Uppehållsrätt för EES-medborgare Rättslig vägledning

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem Referenser Redigera ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1954 av den 25 oktober 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland direktivet för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan rätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem; Uppehållstillstånd; Uppehållstillstånd inom Europeiska unionen; V. Visum Sidan redigerades senast den 13 som är nödvändiga för att uppehållskort . ska.

Notera att direktivet inte gäller när det är fråga om rena turist-/besöksresor. Instans Migrationsöverdomstolen Referat MIG 2015:15 Målnummer UM3604-14 Avdelning 1 Avgörandedatum 2015-09-18 Rubrik I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande sjukförsäkring, då försäkringsskyddet varit så pass omfattande och försäkringsbeloppet så högt att det vore familjemedlemmar till unionsmedborgare. Min uppfattning är att 5 kap 3 § UtlL tillämpas på motsvarande sätt när referenspersonen är unionsmedborgare. 4 Se prop. 2005/06:72, s. 28 där det förklaras att det inte krävs uppehållstillstånd för att nordiska medborgare skall betraktas som referenspersoner, jfr.