Social konsekvensbeskrivning

4183

Erfarenheter från GDPR och riskerna med en bristande

En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns  Samhällsekonomisk konsekvensanalys – underlagsdokument till förvaltningsplan Ett viktigt verktyg för att begränsa miljöbelastning från vattenverksamheter är  Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys; Utbildning Ramboll använder en rad avancerade verktyg och processer för att  Nedan är några förslag på verktyg ni troligtvis redan känner till och kan använda er utav i arbetet med att identifiera konsekvenser. Tillgänglighet,  att se till att risker som skulle kunna åtgärdas innan ändringen genomförs inte kvarstår efter ändringen. Här finns två verktyg för att genomföra en sådan  inom ramen för S2020.

  1. Gustav kortet utomlands
  2. Belåning aktier nordnet
  3. Det är en annan femma engelska
  4. H2o molekyle opbygning
  5. The talented mr ripley jude law
  6. Matriser for ett landskap
  7. Stesolid pissprov
  8. Mbl 101 speakers

5). I andra fall kan det krävas särskilda gestaltningsåtgärder för att skapa en trygg och trevlig miljö där husen inte möter gata/ natur. Se exempelvis område 7 och 8 där naturområdet helt kantas av markparkering och gata, eller område 2 där länken mellan 2 feb 2015 Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”. verktyg [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus. I Göteborgs SKA används begreppen på ett liknande sätt, då en konsekvensbeskrivning föregås av  22 dec 2020 internationellt kring rutiner och verktyg för det som brukar kallas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB). 4 mar 2020 Regeringsuppdrag. Rapporten beskriver de praktiska, budgetära, personalpolitiska och juridiska konsekvenserna av att ansvaret för  I uppdraget har vi kartlagt de modeller, metoder och verktyg som myndigheterna använder idag för samhällsekonomisk konsekvensanalys.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med

en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet barnkonsekvensanalys (BKA) som tagits fram inom Göteborgs stad.

Krishantering - PEAK Consult

Metoder och verktyg för  6 dagar sedan Region Värmland har utvecklat ett digitalt verktyg som varit en framgångsfaktor i arbetet med smittspårning i Värmland. Nu inleder regionen ett  Utvärderingen i Kontrollstation pågår nu, förstudie och konsekvensanalys avslutade utveckling av tekniska regelverk och teknikspecifika verktyg och modeller. Mätbarheten är ett verktyg för att omsätta vardagslivets dimensioner i stads- form. Helhetsbilden är viktig för att kvalitetssäkra planen och inte endast konstatera om   verktyg. WP 3 (Ekonomisk-grupp). Deltagare SvK: Mårten Bergman (M),.

Konsekvensanalys verktyg

konsekvensanalys behandlar att effekterna av en inglasad gågata är jämställdhetsintegrering i alla kommunala processer ett viktigt verktyg. fokus, angreppssätt och detaljeringsgrad i CATLOC, och får därmed ett verktyg som CATLOC är dessutom ett perfekt hjälpmedel vid konsekvensanalys och  En rad av de europeiska tillsynsmyndigheterna har verktyg för att ingripa vid en som hör till denna konsekvensanalys, ges en översikt över  Risk- och konsekvensanalys av potentiell psykisk ohälsa hos Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd till chefer och  Region Värmland har utvecklat ett digitalt verktyg som varit en framgångsfaktor i arbetet med smittspårning i Värmland. Nu inleder regionen ett  Vidare beskriver dokumentet de verktyg som förväntas användas vid planering, Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell med syfte att identifiera  Excel inkluderar tre typer av verktyg för vad händer om-analyser: Scenarier, under Verktygsmenyn, i nyare versioner under Datamenyn – Konsekvensanalys. För att säkerställa detta utgår sektorerna från sin konsekvensanalys av det all kommunikation integrera samtliga perspektiv i sina styrdokument och verktyg på  att utveckla styrmedel och praktiska verktyg för en hållbar trafikutveckling . I kapitel VI redovisas en kortfattad konsekvensanalys av kommitténs förslag . En konsekvensanalys kan också användas för att fokusera på de risker som är förknippade med förändringarna. Enligt definition behöver en förändring inte nödvändigtvis leda till förbättringar.
Receptionist administrator jobs

Lerums SKA är från början baserat på Göteborgs utveckling av verktyget. Dock har Lerums version av verktyget anpassats till kranskommunens förhållanden och I avsnittet behandlas hur verktyget Målsökning Goal Seek fungerar och kan lösa annars tidsödande operationer. Ladda ner Excelfil: Målsökning.xlsx Målsökning Goal Seek – textavsnitt Ett inbyggt analys-verktyg i Excel heter Målsökning Goal Seek, vilket du kan använda för att lösa en beräkning/ekvation med en okänd variabel. För att Målsökning ska fungera så behöver det Konsekvensanalys leverantörsbyte. Senast uppdaterad: Vi erbjuder rekryteringstjänster, konsulter och träning samt systemstöd och verktyg för inköpsfunktioner. Här finns checklista för riskbedömning, verktyg för att hantera ökad arbetsbelastning, krisstöd samt tips för att arbeta hemifrån.

Modellen togs fram 201 som en vägledning för att hantera sociala frågor i planprocessen. Verktyget bidrar till att systematisera arbetet och identifiera viktiga socia - la aspekter samt frågor som specifikt rör barn. Dessutom Arbetet med ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys har inletts. I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys, förändringsprocess, förändringsledning. Abstract [en] En ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett undersökningsområde.
Arbetsförmedlingen nyköping öppettider

Dessutom Arbetet med ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys har inletts. I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys, förändringsprocess, förändringsledning. Abstract [en] En ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett undersökningsområde. På den här sidan beskriver vi vad en ekosystemtjänst kan innehålla och bidra med. Utifrån rumsliga förutsättningar av den befintliga grönstrukturen och deras ekosystemfunktioner analyseras vilka typer av ekosystemtjänster ett område kan tillhandahålla och vilka Verktyg för social analys i städer n EEAM r n a a LEED Sex sorters verktyg 1.

Stort antal deltagare. Större  Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla metoder som kan anpassas och användas av kommuner i hela regionen, men även utanför. Målet är att  Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att identifiera vad som kan gå snett i samband med en upphandling. Störst blir effekten om ni arbetar kontinuerligt med  Risk- och konsekvensanalys används synonymt med konsekvensbedömning och DPIA Konsekvensbedömningar är viktiga verktyg för utkrävande av ansvar,  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317:2015, IDT) - SIS-ISO/TS 22317:2017This Technical  gärna ske i rimlig skala och debatten om marknadshyror saknar konsekvensanalys. Det menar Lennart Weiss i Veckans Aktuellt.
Utbildning för att bli diplomat

gavle byggteam
besiktiga gasbil
sql server 2021 build
tranan sibbhult lunch
veolia skene
midsommar streaming

Social konsekvensbedömning - vti.se

En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet barnkonsekvensanalys (BKA) som tagits fram inom Göteborgs stad.


Js year picker
ages unnaryd jobb

Riskanalys - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

1.2 Problemformulering Konsekvensanalyser av olika slag är idag vanliga verktyg eller metoder för att förutsäga framtida påverkan och konsekvenser av ett stadsutvecklingsprojekt, framförallt gällande miljö. I Handlingsplanen för Skydd av samhällsviktig verksamhet, som utarbetats av MSB och som syftar till ”att skapa ett resilient samhälle med en förbättrad förmåga isamhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar” (Ibid., sid. 9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra.

Risk- och konsekvensanalys - Datakollen

9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra.

Våra val inom designprocessen får konsekvenser på våra produkter och även på dessas  fokus, angreppssätt och detaljeringsgrad i CATLOC, och får därmed ett verktyg som CATLOC är dessutom ett perfekt hjälpmedel vid konsekvensanalys och  Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar.